Voorbereiding op toekomstige uitdagingen

Binnen TKH vinden wij het belangrijk om in onze mensen te investeren en dat iedereen zijn of haar persoonlijke doelen kan behalen. Om die laatste ambitie waar te maken investeert TKH in menselijk kapitaal.

Het is niet voor niets dat tot doel is gesteld dat iedere medewerker per jaar ten minste 16 uur aan opleiding en/of training heeft besteed. Daarnaast is samen met Nyenrode Business School in Breukelen vanaf 2009 een Management Development (MD)-programma ontwikkeld voor managers binnen de TKH-groep met groeipotentie. Dit jaar vindt voor de vierde keer een dergelijk programma plaats. De Raad van Bestuur is de grote stimulator achter dit programma.

Elling de Lange, lid Raad van Bestuur en CFO van TKH vertelt: ‘Het doel van een MD-programma is vanzelfsprekend het vergaren van kennis door de deelnemers. Maar daarnaast wordt er onderling ook enorm veel kennis uitgewisseld en wordt de binding met de TKH-groep intensiever. Hierdoor benutten we de synergie van een internationaal opererend bedrijf optimaal. Dat zijn de mooie bijkomende resultaten van het MD-programma.’

Het programma met z’n kenmerken

Het internationale karakter van de TKH-groep dient een goede afspiegeling te zijn van het MD-programma. Uitgangspunt bij de samenstelling van de groep is onder meer dat er een verscheidenheid ontstaat aan culturen en identiteiten. Het afgelopen jaar heeft dat geleid dat 5 landen vertegenwoordigd zijn onder de 25 deelnemers.
Een andere, maar zeker geen onbelangrijke factor is de nauwe betrokkenheid van het topmanagement van TKH. Het programma wordt samengesteld in nauw overleg tussen de business school en de Raad van Bestuur. In iedere module wordt ook een business case aan de deelnemers voorgelegd waaruit een bepaalde opdracht voortvloeit die in groepen uitgewerkt moet worden. In de daaropvolgende module worden de uitkomsten van de business case gepresenteerd aan de Raad van Bestuur. ‘Hierdoor worden meerdere vliegen in één klap geslagen: er wordt kennis uitgewisseld over TKH. Daarnaast kunnen de deelnemers hun theoretische kennis inbrengen waardoor veelal verrassende en goed bruikbare adviezen worden aangeboden. Ook voor ons als Raad van Bestuur zijn het verhelderende en leerzame trajecten en kunnen we van elkaar leren’, aldus Elling.

Ervaring uit voorgaande edities van het MD-programma maar ook van de huidige deelnemers blijkt dat ze unaniem tevreden zijn over het MD-programma. Vooral het netwerken scoort hoog, gevolgd door het bespreken van de business cases en de kwaliteit van de docenten. Aandachtspunt volgens de Raad van Bestuur is het wat beperkt aantal dames dat tot op heden heeft deelgenomen aan het MD-programma. Er loopt binnen TKH een speciaal programma in het kader van genderdiversiteit, waarbij het ook voor een MD-programma belangrijk is om een meer gebalanceerde afvaardiging te hebben onder de deelnemers tussen mannen en vrouwen.

Kandidaten MD-programma 2018-2019 en de Raad van Bestuur van TKH