Circulaire economie

Circulaire economie wordt steeds belangrijker voor de kabelproductiebedrijven van TKH, omdat grondstoffen, zoals koper en aluminium schaarser worden en de afvalberg daarbij steeds verder groeit. De vraag naar hergebruik en recyclen van producten en grondstoffen neemt hierdoor toe. Vanuit de energiemarkt kwam de vraag om mee te denken in recyclebare oplossingen en heeft dit in een stroomversnelling gezet. Als partner van innovatieprogramma “Leiding op Circulariteit” werkt TKF samen met spelers uit de keten aan een uitdagend project.

TKF heeft al diverse initiatieven ingezet om materialen permanent te recyclen. Denk bijvoorbeeld aan het recyclen van koperdraad. Zuiver koperafval wordt nauwkeurig verzameld in de hiervoor bestemde afvalbakken en door de koperleverancier omgezet in volledig bruikbaar koper. Ook kabels en kabelstukken worden al zoveel mogelijk gescheiden en er wordt gekeken naar de mogelijkheden om kabels volledig te recyclen. Dit geldt ook voor de kunststoffen die bijvoorbeeld als isolatiemateriaal worden gebruikt.

Voor deze pilot is gebruik gemaakt van vulelementen uit eigen gerecyclede materialen. Naarmate onderdelen meer technische eigenschappen bevatten en dienen te voldoen aan strenge normen om kwaliteit en functionaliteit te waarborgen, wordt hergebruik van materialen complexer.

Voor deze pilot is succesvol een aluminium geleider ontwikkeld met toevoeging van aluminium uit andere applicaties. Een uitdaging gezien het feit dat aluminium, in tegenstelling tot koper, geen zuivere grondstof is, maar een legering. Testen worden uitgevoerd op de kabel en uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar verdere verduurzaming.