WIJ WILLEN BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME MAATSCHAPPIJ EN NEMEN HIERIN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID.

TKH wil bijdragen aan een duurzame maatschappij zodat bij bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winstgevendheid wordt meegenomen, maar ook de impact ervan op het milieu evenals op onze reputatie. We hechten veel belang aan de principes van goed bestuur: integriteit, transparantie, verantwoording en adequaat toezicht. Wij zien toe op integer handelen door onze medewerkers en hebben duidelijke richtlijnen opgesteld. Ook binnen de keten wordt een ‘zero-tolerance’-beleid gehanteerd ten aanzien van principiële thema’s zoals fraude, omkoping en corruptie. TKH heeft een continue focus op risicobewustzijn als een integraal onderdeel van de cultuur en hanteert verschillende systemen om het risico-bewustzijn goed in de organisatie te verankeren en daarmee risico’s zo veel mogelijk te voorkomen dan wel te beheersen.

Feiten & cijfers

7,9
Klanttevredenheid
90%
Code of supply getekend
80%
Klachtenafhandeling binnen 5 werkdagen
0,5%
van de nettowinst voor goede doelen