TKH wil bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit betekent dat bij iedere bedrijfsbeslissing niet alleen het effect op de winstgevendheid wordt meegenomen, maar ook de eventuele gevolgen voor de mensen in en bij onze organisatie, de impact ervan op het milieu evenals op onze reputatie.

TKH streeft er voortdurend naar dat haar technologische oplossingen en navenante dienstverlening voorzien in de hedendaagse behoefte en vraag, zonder afbreuk te doen aan toekomstige behoeftes en voorzieningen. Sturing op MVO-onderwerpen is voor TKH een belangrijk middel om duurzaamheid te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Binnen steeds meer waardeketens is TKH aanwezig als afnemer, producent, toeleverancier dan wel als samenwerkingspartner. Wij trachten bij al deze functies eenheid te garanderen ten aanzien van onze MVO-uitgangspunten.

Vanuit strategische prioriteit is MVO sterk verankerd in onze dagelijkse operatie en worden MVO-initiatieven steeds verder geïntegreerd in de organisatie. Ons MVO-beleid is toekomstgericht en geeft invulling aan zowel korte als middellange termijnplannen, daarbij de bedrijfsbelangen niet uit het oog verliezend. Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiatives (GRI G4.0) en onderschrijven de OESO-richtlijnen voor internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We passen het waardecreatiemodel van het IIRC (International Integrated Reporting Council) toe voor het inzichtelijk maken van lange termijn waardecreatie binnen de TKH-groep.

MVO is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering zodat bij de implementatie van onze strategie en het bereiken van de doelstellingen we rekening houden met onze maatschappelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van alle relevante stakeholders en met de effecten van onze activiteiten en operatie.

De Raad van Bestuur is intensief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de MVO-strategie en ‑initiatieven. Interacties met onze werkmaatschappijen zorgen ervoor dat ‘best practices’ worden gedeeld zodat we continu onze prestaties kunnen aanscherpen en verbeteren.

Feiten & cijfers

-5,4%
CO₂-emissie t.o.v. 2015
85,5%
Recycling
98%
Gedragscode getekend
7,3
Medewerkerstevredenheid
Integriteit en ethiek staan hoog in het vaandel bij TKH
Ga naar de gedragscode

Cases