U bent hier: Home / Corporate Governance / Raad van Commissarissen / Remuneratie Commissie

Remuneratie Commissie

De Remuneratie Commissie adviseert de Raad van Commissarissen over het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en doet hiertoe voorstellen.

De Remuneratie Commissie doet een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Algemene Vergadering en het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen.
De Commissie adviseert de Raad van Commissarissen over de honorering en prestatieafhankelijke beloning van de leden van de Raad van Bestuur.

Leden van de  Remuneratiecommissie zijn:

  • mevrouw ir. M.E. van Lier Lels (voorzitter);
  • de heer ir. R.L. van Iperen
Gerelateerde inhoud
Remuneration Committee Charter