U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2017

AvA 2017 TKH Group NV - 3 mei 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op woensdag 3 mei 2017 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Tijdens de AvA op 3 mei 2017 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhouders-vergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.

Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA 2017" dat hiernaast te downloaden is.

Aantal gewone geplaatste aandelen per registratiedatum (5 april 2017)

Per registratiedatum waren er 42.821.763 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 806.413 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-.  Per registratiedatum bedroeg het totale aantal uit te brengen stemmen 42.031.350.

Vergaderstukken

Voor de AvA waren onder meer de volgende documenten te raadplegen:

  • Oproepadvertentie;
  • Agenda met toelichting;
  • Jaarverslag 2016 met het bestuursverslag en de jaarrekening 2016.

 

Notulen AvA 2017

De concept-notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 3 mei 2017 zijn op 31 juli 2017 gepubliceerd. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden na publicatie van de notulen in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld. De definitieve notulen zijn hiernaast te downloaden.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053-5732903) of via email: r.dieperink@tkhgroup.com.