U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2016

Algemene Vergadering - 26 april 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op 26 april 2016 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Besluiten / Stemresultaten

Tijdens de AvA op 26 april 2016 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de Algemene Vergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.

Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA 2016" dat hiernaast is te downloaden.

Aantal gewone geplaatste aandelen per 29 maart 2016 (registratiedatum)

 Per de registratiedatum van 29 maart 2016 waren 42.413.514 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 639.458 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-.

Per 29 maart 2016 bedroeg het totaal aantal uit te brengen stemmen 41.790.056.

 Vergaderstukken

 Voor de AvA waren onder meer de volgende documenten te raadplegen:

  • Oproepadvertentie
  • Agenda 2016 met toelichting
  • Jaarslag 2015

Notulen

De concept-notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 26 april 2016 zijn op 25 juli 2016 op deze website gepubliceerd. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld.
De definitieve notulen zijn hiernaast te downloaden.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.