U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2015

AVA 2015

Algemene Vergadering van TKH Group NV - donderdag 7 mei 2015

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op 7 mei 2015 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.  

Besluiten / Stemresultaten

Tijdens de AvA op 7 mei 2015 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.

Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA TKH 07-05-2015" dat hiernaast te downloaden is.

Per 25 maart 2015 waren 42.027.095 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 652.606. in eigen bezit had en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-.  Per 25 maart 2015 bedroeg het totale aantal uit te brengen stemmen 41.390.489.

Per registratiedatum (9 april 2015) waren er geen wijziging in het aantal gewone geplaatste aandelen en het totaal aantal uit te brengen stemmen.

 

Vergaderstukken

Voor de AvA waren de volgende documenten te raadplegen:

  • Oproepadvertentie
  • Agenda 2015
  • Jaarslag 2014


Notulen

De concept-notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn gepubliceerd op deze website binnen de daarvoor gestelde termijn. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld. De definitieve notulen zijn hiernaast te downloaden. 

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.