U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2014

AVA 2014

Algemene Vergadering van TKH Group NV - woensdag 14 mei 2014

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op 14 mei 2014 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.  

Besluiten / Stemresultaten 

Tijdens de AvA op 14 mei 2014 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.
Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA TKH 14-05-2014" dat hiernaast te downloaden is.

Per 31 maart 2014 waren 38.624.494. gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 636.114. in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Per 31 maart 2014 bedraagt het totale aantal uit te brengen stemmen 38.004.380. 

Notulen

De concept-notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn gepubliceerd op deze website binnen de daarvoor gestelde termijn.  Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling,  door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld. 

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.