U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2012

AvA 15 mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group 2012 d.d. 15 mei 2012 om 14.30 uur in Haaksbergen. Locatie: Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Op dinsdag 15 mei 2012, om 14.30 uur vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) TKH Group plaats in Restaurant ’t Hagen, Scholtenhagenweg 36 te Haaksbergen. De hiernaast te downloaden documenten hebben betrekking op deze AvA:

  • oproepadvertentie;
  • agenda AvA 15 mei 2012;
  • stemresultaten AvA 15 mei 2012;
  • notulen AvA 15 mei 2012.

 Per 30 maart 2012 waren 37.935.257 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er  650.930 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-.Per 30 maart 2012 bedraagt het totale aantal uit te brengen stemmen 37.300.327. Meer informatie over het aandeel TKH is te vinden op onze website onder Investor Relations, Het aandeel TKH, Aandelenstructuur.

Tijdens de AvA op 15 mei 2012 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group NV d.d. 15 mei 2012" dat hiernaast te downloaden is.

 

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: info@tkhgroup.com.