Als technologiebedrijf richt TKH zich via gedegen R&D-roadmaps op de ontwikkeling van onze vier kerntechnologieën. Door deze technologieën goed op elkaar aan te sluiten worden unieke innovatieve totaaloplossingen gecreëerd die voor meerdere markten geschikt zijn.

Wij hebben grondige kennis van processen en technieken en inzicht in markten en processen van haar klanten. Door het toevoegen van specifieke applicatiekennis zijn wij de specialist in zeven gedefinieerde verticale groeimarkten. Wij kunnen op maat gesneden oplossingen aanbieden aan onze klanten door onze kennis en expertise op het gebied van R&D, engineering, marketing, procesontwikkeling, projectmanagement, assemblage en logistiek. Door gebruik te maken van basis technologieplatformen kunnen we de best mogelijke oplossing qua ‘Return on Investment’ (ROI) en efficiency leveren. De betrokkenheid en inbreng van alle medewerkers speelt in onze waardecreatie een belangrijke rol. Wij stimuleren ondernemerschap en talentontwikkeling binnen onze groep aan de hand waarvan wij onze (lange termijn) waardecreatie continu kunnen verbeteren.

Waardecreatiemodel

Marktsucces gebaseerd op strategische beginselen:

  • Innovaties met een hoog rendement op de investering voor onze klanten.
  • Technologieen, gericht op efficiency, veiligheid en betrouwbare processen.
  • Zeven verticale groeimarkten waar de kerntechnologieen zijn gepositioneerd als one-stop-shop voor onze klanten.