De strategie van TKH richt zich op technologieleiderschap met vier samenhangende kerntechnologieën in drie business segmenten. Als onderdeel van het strategieproces zijn vier speerpuntgebieden geïdentificeerd: Innovative, Value Creation, Talent Empowerment en Being Responsible. Aan de hand van deze pijlers geven wij onze strategische richting aan en hebben we concrete doelstellingen geformuleerd hoe we invulling geven aan het strategieproces.

LMI

Strategische pijlers

Als onderdeel van het strategieproces zijn vier speerpuntgebieden geïdentificeerd: Innovative, Value Creation, Talent Empowerment en Being Responsible. Aan de hand van deze pijlers geven wij onze strategische richting aan en hebben we concrete doelstellingen geformuleerd hoe we invulling geven aan het strategieproces.

TKHtechnology.jpg

Simplify & Accelerate

Teneinde de groei en winstgevendheid naar een nog hoger plan te brengen is in juni 2019 een strategisch transformatie-programma onder de naam ‘Simplify & Accelerate’ geïntroduceerd. Met het programma wordt een vereenvoudiging van de organisatie beoogd en een betere benutting van schaalvoordelen.

Value creation

Waardecreatie

Het waardecreatieproces van TKH is een continu, dynamisch proces. Het is erop gericht om met onze bedrijfsprocessen in te spelen op de wensen en behoeftes van onze stakeholders en om vroegtijdig kansen en risico’s te onderkennen die onder meer gedreven zijn door economische, geopolitieke, ecologische, duurzaamheids-, sociale en technologische trends.