Onze strategie richt zich op technologieleiderschap met een sterke positie in zeven verticale groeimarkten. Aan de hand van vier pijlers geven wij onze strategische richting met concrete doelstellingen hoe invulling gegeven wordt aan het strategieproces.

Het “simplify and accelerate”-programma van TKH zal tot een meer gefocuste waardecreatie leiden. Binnen dit programma zal TKH intensiever inzetten op het desinvesteren van activiteiten die, vanwege hun aard, marges hebben onder het gemiddelde van de TKH-groep en een beperkt autonoom groeipotentieel hebben. Het huidige plan om activiteiten te desinvesteren met een omzet van totaal maximaal € 75 miljoen, zal worden uitgebreid tot een totale omzet van € 300 tot € 350 miljoen. Dit desinvesteringsprogramma zal ook een vereenvoudiging van de rapportagestructuur ondersteunen. Verdere toelichting hierop zal in de loop van de komende periode worden gegeven als onderdeel van de uitvoering van het programma. Het desinvesteringsprogramma zal een positief effect hebben op de ROS en op de autonome omzetgroeiratio van TKH.

Het “simplify and accelerate”-programma zal de integratie van bedrijven met een sterke samenhang van activiteiten versnellen. TKH heeft een schaal bereikt waarin meer positieve effecten kunnen worden bereikt door integratie in plaats van samenwerking. De schaalvoordelen die kunnen worden bereikt, zullen een verder positief effect hebben op de ROS. Dit zal ook de mogelijkheid bieden om TKH verder te versterken op belangrijke gebieden zoals R&D, verkoop en marketing.

De uitvoering van de plannen in de verticale groeimarkten leidt tot een verdere groei in deze verticals. TKH is voornemens om de opbrengsten van het desinvesteringsprogramma te investeren in de verticale groeimarkten, via een gerichte 'buy-and-build'-strategie, in de gebieden met het hoogste groeipotentieel. Dit leidt tot een toename van het groeipotentieel en een verhoging van de doelstelling voor de omzet in de verticale groeimarkten Parking, Tunnel & Infra en Marine & Offshore naar een bandbreedte van € 150 - € 200 miljoen per verticale groeimarkt. De bovengemiddelde marges in de verticale groeimarkten, in combinatie met de hoge autonome omzetratio, zullen de toename van de ROS verder versnellen.

Als gevolg van de hiervoor vermelde acties, verhoogt TKH haar ROS-doelstelling voor de middellange termijn van de huidige bandbreedte van 12-13% naar tenminste 15% en de ROCE van een bandbreedte van 21-23% naar 22-25%.

Pijlers

Doelstellingen

> 15%
Innovaties
< 2,0
Net debt / EBITDA
€ 10-50
OMZET/ACQUISITIE (in mln )
>15%
ROS
22-25%
ROCE