TKH heeft een decentrale organisatiestructuur, gericht op de business-segmenten Telecom, Building en Industrial Solutions. Deze organisatiestructuur maakt TKH flexibel zodat snel en alert ingespeeld kan worden op marktkansen en klantwensen. Korte communicatielijnen, gedelegeerde bevoegdheden en ondernemerschap zijn kenmerkend voor de werkwijze die binnen TKH wordt gehanteerd. Voor de werkmaatschappijen bevordert deze structuur de interne synergie en worden kennis en ervaring binnen de groep optimaal uitgewisseld zodat marktkansen beter kunnen worden benut. Capaciteiten op het gebied van R&D, engineering, marketing, procesontwikkeling, projectmanagement, productie, logistiek en assemblage worden gedeeld binnen de drie business-segmenten.

MANAGEMENT

Raad van Bestuur

TKH is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het beheer van de onderneming ligt bij de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Van links naar rechts: Alexander van der Lof (CEO), Harm Voortman, Elling de Lange (CFO).

Management Board

De groei binnen TKH heeft ertoe geleid dat er een Management Board is gevormd. Deze Management Board bestaat uit de drie leden van de Raad van Bestuur en daarnaast de directeur Finance & Control van TKH, de directeur Corporate Development & IR en de secretaris van de vennootschap van TKH met de portefeuille MVO, HR en Communicatie/PR. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beslissingen die binnen de Management Board worden genomen en draagt de statutaire eindverantwoordelijkheid.

Strategic Sounding Board

TKH heeft een Strategic Sounding Board gevormd waarin de executie van de TKH-strategie wordt besproken en de strategie wordt getoetst. In de Strategic Sounding Board zijn de TKH-technologieën en verticale groeimarkten vertegenwoordigd. De leden van de Strategic Sounding Board vormen een goed klankbord om samen met de Management Board de strategie, mogelijke dilemma’s, technologie- en portfolio-ontwikkelingen evenals business-development binnen de TKH-groep te bespreken.

TKH Group wereldwijd

We operate worldwide from our business locations
Ga naar onze contactpagina