U bent hier: Home / Corporate Governance / Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden ondernemingen.

A. (Antoon) De Proft (1960), voorzitter
De heer A. De Proft MSc. is in 2014 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen TKH Group en is in 2017 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zijn termijn loopt tot 2018. De heer De Proft is zaakvoerder bij ADP Vision. Hij is tevens CEO & President bij Septentrio Satellite Navigatoin, voorzitter Raad van Bestuur van IMEC, voorzitter Raad van Bestuur van Quest For Growth en bestuurder bij Barco. De heer De Proft  heeft de Belgische nationaliteit en heeft 2.000 aandelen in TKH.

ir. M.E. (Marike) Van Lier Lels (1959), vice-voorzitter
Mevrouw ir. M.E. van Lier Lels werd in 2006 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group. Haar termijn loopt tot 2018. Mevrouw Van Lier Lels is beroepscommissaris / onafhankelijk bestuurder en was voormalig COO Schiphol Group NV. Mevrouw van Lier Lels is non-executive director bij RELX en lid Raad van Commissarissen bij respectievelijk Eneco Holding NV en NS. Daarnaast is mevrouw Van Lier Lels voorzitter Raad van Toezicht Stichting Natuur en Milieu en bestuurslid vereniging Aegon. Mevrouw Van Lier Lels heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

drs. C.W. (Carin) Gorter RA (1963), lid
Mevrouw drs. C.W. Gorter is in 2017 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV. Haar termijn loopt tot 2021. Mevrouw Gorter is beroepscommissaris en was Senior Executive Vice President, Hoofd Group Compliance, Security & Legal bij ABN AMRO. Mevrouw Gorter is lid Raad van Commissarissen bij TVM Verzekeringen en Basic Fit en is lid van de GRC, adviescommissie van het NBA. Mevrouw Gorter heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

drs. P.P.F.C. (Philip) Houben (1950), lid
De heer Philip Houben is in 2009 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV. Zijn termijn loopt tot 2021. De heer Houben is voormalig voorzitter Raad van Bestuur en CEO van Wavin NV. De heer Houben is voorzitter Raad van Commissarissen NV HVC en lid Raad van Commissarissen Stork Technical Services. Tevens is de heer Houben voorzitter Stichting Prioriteit Antea Participaties. De heer Houben heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

ir. R.L. (Rokus) van Iperen (1953), lid
De heer ir. R.L. van Iperen is op 14 december 2011 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen TKH Group. Zijn termijn loopt tot 2020. De heer Van Iperen is CEO van Canon Europe Ltd./Senior Managing Executive Officer Cannon Inc. en was voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ NV in Venlo. De heer Van Iperen heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

ir. J.M. (Mel) Kroon MBA (1957), lid
De heer Kroon is 59 jaar en is voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV in 2017. Zijn termijn loopt tot 2021. De heer Kroon is voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT Holding B.V. en vervult in die hoedanigheid tevens enkele toezichthoudende nevenfuncties. Daarnaast is de heer Kroon lid van de Raad van Commissarissen van Koole Terminals en Coöperatie VGZ en is hij Bestuurslid van de Nederlands-Duitse Handelskamer. De heer Kroon heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

In de Raad van Commissarissen hebben geen voormalige bestuurders van de vennootschap zitting.

Commissies Raad van Commissarissen
 
De Raad van Commissarissen kent drie bijzondere commissies: de Selectie- en Benoemingscommissie, de Remuneratiecommissie en de Audit Commissie.