U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2013

AvA 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group 2013 d.d. 7 mei 2013 om 14.30 uur in Haaksbergen. Locatie: Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Besluiten / Stemresultaten

Tijdens de AvA op 7 mei 2013 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA TKH 07-05-2013" dat hiernaast te downloaden is.

Per 22 maart 2013 waren 38.302.014 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 627.685 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Het totale aantal uit te brengen stemmen 37.690.329.

Notulen

De concept-notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn gepubliceerd op deze website binnen de daarvoor gestelde termijn.  Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling,  door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld.

Vergaderstukken AvA

Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2012 - waarin opgenomen de jaarrekening 2012 - hiernaast downloaden.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.