U bent hier: Home / Corporate Governance / AvA / 2010

2010

Algemene Vergadering heeft het dividend over het boekjaar 2009 vastgesteld op € 0,50 per (certificaat van) gewoon aandeel.

De Algemene Vergadering heeft hedenmiddag, 27 april 2010, het dividend over het boekjaar 2009 vastgesteld op € 0,50 per (certificaat van) gewoon aandeel vannominaal € 0,25. Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp.certificaathouders, geheel in contanten worden uitgekeerd dan wel in (certificaten van) aandelen. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuze periode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuze periode welke op 17 mei 2010 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 25 mei 2010. Deze uitkering van (certificaten van) aandelen kwalificeert als de uitzondering van artikel 5:4 sub e op de prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht. 

Tevens heeft de Algemene Vergadering mevrouw ir. M.E. van Lier Lels en de heer P. Morley M.Sc. herbenoemd in de Raad van Commissarissen.
De concept notulen van de AvA 2010 zijn als PDF bestand hiernaast te downloaden

Gerelateerde inhoud
Notulen AvA 2010